Verkoopvoorwaarden

Versie 2021:1, geldig vanaf 2021-11-23

1. Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopvoorwaarden voor Consumenten van Dustin home gelden vanaf de bovengenoemde datum en vervangen alle eerder gepubliceerde Algemene Verkoopvoorwaarden van Dustin home. Bij aankopen die worden gedaan als een Bedrijf zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bedrijven van toepassing.

2. Productinformatie

De producten die worden gepresenteerd op de website van Dustin home vertegenwoordigen het gebruikelijke assortiment goederen van Dustin home. In geval van een discrepantie tussen de voorwaarden, productinformatie of prijzen als vermeld op de website van Dustin home en in andere publicaties, is de informatie op de website leidend.

Algemene informatie over de producten op de website van Dustin home (met inbegrip van informatie over de kenmerken en functie van een product) is te vinden op de respectievelijke productpagina. Voor meer informatie verwijst Dustin home naar de producthandleiding of naar de desbetreffende fabrikant. Voor digitale software verwijst Dustin home naar de productverpakking voor gedetailleerde informatie over de hardware en software die vereist is om de digitale inhoud te gebruiken.

3. Prijzen en verzendkosten

De huidige prijzen van producten zijn te vinden op de eigen website van Dustin. Deze wordt permanent geactualiseerd. De prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Dustin home heeft het recht de prijzen zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Tussen Dustin home en de klant geldt de overeengekomen prijs, tenzij specifiek anders is overeengekomen.

Alle leveringen worden vermeerderd met verzendkosten. De totale verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen, wanneer de beschikbare verzendopties en -kosten worden getoond.

Meer informatie over verzendkosten is te vinden op Vrachtinformatie.

4. Betalingsvoorwaarden

Als klant weet en accepteert u dat een aankoop via de website van Dustin home een betaalverplichting met zich meebrengt.

U kunt betalen met uw betaalkaart, een overboeking via iDEAL doen of direct betalen via uw bank. U kunt er ook voor kiezen om op factuurbasis of in termijnen/op rekening te betalen. Alle betalingen worden verzorgd door Klarna Bank AB (publ). Klarna Bank AB (publ) is in deze gevallen ook verantwoordelijk voor de kredietbeoordeling, melding en ontvangst van de betaling. Houd er rekening mee dat vorderingen in deze gevallen worden overgedragen aan Klarna Bank AB (publ) en dat een betaling enkel kan worden uitgevoerd aan Klarna Bank AB (publ) via het rekeningnummer dat op de factuur wordt vermeld. Bij betaling op factuurbasis/in termijnen kan er een kredietbeoordeling worden uitgevoerd.

Als u te laat betaalt worden er aanmaningskosten en rente in rekening gebracht, zoals beschreven in de voorwaarden voor betaling op factuurbasis en termijnen/betalen op rekening van Klarna Bank AB (publ).

Meer informatie over onze betalingsvoorwaarden vind u hier

5. Bestelling en bevestiging van de bestelling

Door een aankoop te doen bij Dustin home gaat u akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de voorwaarden verbindt u zich ertoe de bovenstaande voorwaarden volledig na te komen en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

Verkopen aan personen die onder voogdij staan of jonger zijn dan 18 jaar zijn niet toegestaan.

Wanneer een bestelling is geplaatst, wordt per e-mail een bevestiging genaamd “Thank you for your order” verzonden. Deze bevestiging bevat informatie over de inhoud van de bestelling. Wanneer de bestelling wordt verzonden vanuit het magazijn van Dustin home, dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van de bestelling genaamd “Your order is on its way”. Een bindende overeenkomst tussen de partijen komt tot stand wanneer de bevestiging van de bestelling aan de klant is verzonden.

6. Wijzigen/annuleren van de bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos wijzigen totdat het pakket door Dustin home is verzonden, d.w.z. totdat u een bevestiging van uw bestelling krijgt. Wijzigingen kunnen telefonisch worden doorgegeven aan de afdeling bestellingen op 088-011 82 00, of via e-mail aan [email protected]. Nadat uw bestelling is verzonden kan deze niet meer gewijzigd worden. NB: wanneer u uw bestelling vooraf betaalt, kan deze niet meer gewijzigd worden nadat de betaling is gedaan.

Naast artikel 8 kunt u uw bestelling kosteloos annuleren totdat de verzending is bezorgd op uw postkantoor/servicepunt en opgehaald kan worden. Een annulering moet per e-mail aan Dustin home worden gemeld aan [email protected].Wanneer de bestelling door Dustin home is verzonden kunnen echter de kosten voor niet-opgehaalde pakketten en de overige kosten die Dustin home heeft gemaakt vanwege de annulering aan u in rekening worden gebracht.

7. Levering

Bestellingen van een product dat in voorraad is en op werkdagen vóór 16:30 uur ontvangen zijn, worden gewoonlijk dezelfde dag verzonden.

De gestelde levertijd van 1-2 dagen in de webwinkel betekent dat Dustin home goederen gewoonlijk binnen 2 dagen na de bestelling kan verzenden. Voorraadstatus “Order item” betekent dat het product mogelijk een langere levertijd heeft. Wanneer een levering is vertraagd, zal Dustin home u hiervan in kennis stellen door het versturen van een bericht aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Dit bericht bevat tevens informatie over de nieuwe levertijd. Wanneer u niet akkoord gaat met de nieuwe levertijd, dan heeft u het recht de aanschaf kosteloos te annuleren door contact op te nemen met Dustin home op 088-011 82 00.

Uw bestelling wordt geleverd op uw huisadres of op het dichtstbijzijnde servicepunt wanneer het pakket minder dan 23 kg weegt. Pakketten met een gewicht tussen 23 en 31,5 kg worden afgegeven op een postterminal of bij een transportbedrijf. Pallets of goederen met een gewicht van meer dan 31,5 kg worden afgegeven bij een terminal voor zware goederen.

NB: pakketten kunnen niet worden afgehaald bij Dustin home. Dustin home levert geen deelbestellingen, tenzij de klant hier specifiek om vraagt. Sommige leveringsdiensten zijn uitsluitend beschikbaar voor bepaalde postcodes. De leveringsopties die beschikbaar zijn voor uw bepaalde bestelling worden getoond bij het afrekenen.

Indien het pakket opgehaald moet worden bij een PostNL locatie, ontvangt u een mededeling met informatie over waar en wanneer het pakket beschikbaar zal zijn. Dustin home draagt het risico voor de goederen totdat deze aan u geleverd zijn.

Er wordt uitsluitend geleverd binnen Nederland. Wij kunnen helaas geen goederen op de Nederlandse Antillen leveren.

Voor niet opgehaalde pakketten wordt een vergoeding in rekening gebracht van ter dekking van de door Dustin home gemaakt verzend- en administratiekosten. NB: wanneer u spijt heeft van uw aanschaf en de goederen wil retourneren, dan moet u de goederen eerst ophalen. Daarna kunt u deze retourneren volgens deze voorwaarden.

Meer informatie over de levering is te vinden op Verzendinformatie.

8. Intrekken van een bestelling

Wanneer u een aanschaf doet bij Dustin home, dan heeft u als consument in sommige gevallen het recht een aanschaf te ontbinden (“het recht van ontbinden”), op de wijze volgens artikel 6:230o BW. Dit betekent dat u het recht heeft af te zien van het contract door dit binnen 14 dagen nadat u de goederen fysiek in bezit heeft genomen door dit schriftelijk aan Dustin home mede te delen (“de ontbindingstermijn”).

Het recht van ontbinding geldt niet voor verzegelde audio- of video-opname of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling geopend is geweest. Onder verzegeling wordt eveneens verstaan een technische verzegeling (bijv. serienummer). Het recht van ontbinding geldt ook niet voor:
• Audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de seal is verbroken;
• Alle digitale artikelen en games waarvan de seal gebroken is;
• Verzegelde producten die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne, Zoals on-ear en in-ear headsets, niet geschikt zijn om te worden teruggenomen en waarvan de verzegeling is verbroken.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht van ontbinding, dan dient u als klant contact op te nemen met Dustin home, bij voorkeur via ‘My Account/Order History’ op de website van Dustin home en daar een opdracht aan te maken om een retournummer te krijgen. Het retournummer is bedoeld voor identificatie en administratie van de terugname.

Bij uitoefening van het recht van ontbinding moet u de goederen terugsturen naar Dustin home binnen 14 dagen na de datum waarop de mededeling van ontbinding werd gedaan of aan Dustin home is verzonden.

Het bedrag dat u voor de goederen heeft betaald, exclusive de oorspronkelijke verzendkosten, wordt uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Dustin home de mededeling van ontbinding heeft ontvangen terugbetaald, op voorwaarde dat Dustin home hetzij de goederen binnen die termijn heeft ontvangen, dan wel een bewijs dat de goederen zijn teruggestuurd. De terugbetaling kan op een andere wijze plaatsvinden dan de wijze waarop de betaling werd gedaan.

U heeft het recht de goederen te onderzoeken voor zover vereist om de kenmerken of functie van het product vast te stellen. U kunt echter verplicht zijn om de verminderde waarde van de goederen aan Dustin home te vergoeden, indien de goederen gebruikt of meer dan nodig behandeld zijn dan noodzakelijk is om de kenmerken of functie ervan vast te stellen. Eventuele beschadigingen, krassen of het retouneren van het onvolledige productverpakket (bijvoorbeeld exclusief aansluitkabels, laadkabels etc.), leiden tot een prijsreductie op het bedrag dat aan u wordt terugbetaald.

Deze prijsreductie kan de volledige prijs van de goederen bedragen.

9. Het recht de bestelling te retourneren

Voor goederen uit het gangbare assortiment van Dustin home aanvaardt Dustin home retouren tegen volledige terugbetaling van de door u betaalde product prijs, tot maximaal 14 dagen na de factuurdatum. Geretourneerde goederen (wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht van ontbinding, een klacht of het recht van retournering) dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakking of in een andere acceptabele verpakking en goed verpakt (bijvoorbeeld een doos met daarin golfkarton). Goederen die op een pallet geleverd worden (LCD tv, plasma tv en dergelijke) moeten, indien deze geretourneerd worden, op een pallet worden geladen ter voorkoming van schade aan de goederen tijdens het transport. Transportschade wegens een gebrekkige verpakking wordt aan u als klant in rekening gebracht.

Wanneer een retour plaats vindt met een door Dustin home verzonden adreslabel (verkregen nadat u contact heeft opgenomen met Dustin home met betrekking tot het recht van ontbinding), draagt Dustin home het risico voor de goederen vanaf het moment dat u deze voor verzending heeft aangeboden.

Bij het uitoefenen van het recht van ontbinding, het recht van terugzenden, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren en bent u aansprakelijk voor verlies van of schade aan het product tot aan de ontvangst door Dustin home. Wanneer de goederen door Dustin zijn ontvangen, geïnspecteerd en getest, zal Dustin de klant terugbetalen volgens het bedrag dat de klant heeft betaald, zolang het product in perfecte staat is geretourneerd. Eventuele beschadigingen, krassen of het retouneren van het onvolledige productverpakket (bijvoorbeeld exclusief aansluitkabels, laadkabels etc.), leiden tot een prijsreductie.

Retouren dienen te verzonden naar het volgende adres:

Dustin Netherlands B.V.
Attention: Returns
Standaardruiter 8
3905 PW Veenendaal

10. Transportschade

Het is van belang dat u bij ontvangst van de levering controleert of de geleverde producten beschadigd zijn. Wanneer uw pakket beschadigd is, vraagt u de vervoerder dan een aantekening te maken van de schade of weiger het in ontvangst te nemen vanwege de schade. Transportschade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan Dustin home op 088-011 82 00. Voor transportschade die pas ontdekt wordt wanneer u het pakket heeft geopend, dient zo spoedig mogelijk een klacht te worden ingediend bij Dustin home, op de wijze zoals hierboven beschreven.

11. Garantie

De garantietermijn verschilt per product en wordt nader omschreven in de productinformatie voor elk product. Garantiezaken worden verschillend afgehandeld, afhankelijk van de aard van de goederen. In sommige gevallen worden garantiezaken afgehandeld door de fabrikant of door diens erkende werkplaats. In andere gevallen worden garantiezaken rechtstreeks door Dustin home afgehandeld. Neem bij twijfel hierover contact met ons op voor informatie over de garantieprocedure die geldt voor het product waarin u geïnteresseerd bent alvorens het aan te schaffen. Dustin home geeft geen verdere garanties boven de respectievelijke garantievoorwaarden volgens de fabrikant.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Dustin home wegens gebreken van goederen, in de levering of schade is beperkt tot hetgeen is opgenomen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kunt u als klant extra rechten hebben op grond van de eigen garanties van de desbetreffende fabrikant voor eindklanten. Dustin home is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals verlies van productie of winstderving of andere schade als gevolg van de onmogelijkheid van of problemen met het gebruik van computers of informatie. Daarnaast is Dustin home niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of winstderving in verband met het gebruik van informatie of software die verkrijgbaar is op de website van Dustin home.

13. Technische ondersteuning

Voor technische en gebruikersondersteuning heeft Dustin home het recht u te verwijzen naar de respectievelijke fabrikant van het product en, indien van toepassing, eveneens naar de betalingsondersteuning van de derde partij. Het telefoonnummer van de respectievelijke fabrikant/leverancier staat vermeld op de website van Dustin home onder ‘Customer Service/Contact/Who do I contact’. NB: voor sommige fabrikanten wordt de ondersteuning in het Engels gegeven of wordt alleen ondersteuning geboden per e-mail of op websites.

14. Klantaccount

Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor klantaccounts op de website van Dustin home zullen zodanig worden behandeld dat de informatie niet bekend wordt gemaakt aan onbevoegden. Door uw inloggegevens aan een ander te geven bevestigt u daarbij dat deze persoon het recht heeft bestellingen te plaatsen op uw naam, en dat u aansprakelijk bent jegens Dustin voor de betaling van deze bestellingen. Indien u vermoedt dat iemand onbevoegde toegang heeft tot uw inloggegevens, dan dient u Dustin home daar onverwijld van in kennis te stellen en uw wachtwoord te wijzigen.

De volledige voorwaarden voor een account op de website van Dustin home worden beschreven in de Voorwaarden voor een Dustin-account.

15. Persoonsgegevens

Informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wordt beschreven in Dustins privacybeleid.

16. Speciale voorwaarden voor software

Alle software die gedownload kan worden van de website van Dustin home is auteursrechtelijk beschermd door de desbetreffende producent. Bij aanschaf van software ontvangt u als klant geen ander recht dan hetgeen volgt uit de bijzondere voorwaarden / licentieovereenkomsten zoals opgenomen in de software.

17. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud op de website van Dustin home is eigendom van Dustin home of diens licentieverlener. Deze informatie wordt beschermd door het handelsrecht en de wetgeving betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, hetgeen betekent dat handelsmerk, bedrijfsnaam, productnaam, foto's en afbeeldingen, ontwerp, lay-out enz. niet gekopieerd of op enige andere wijze gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin home.

Het afdrukken of kopiëren van materiaal is uitsluitend toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan materialen of delen daarvan te kopiëren, op te slaan of op enige andere wijze te vermenigvuldigen, te verwerken, te wijzigen, te verzenden, over te dragen, op andere manieren te gebruiken of te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin home.

18. Links naar websites van derden

Links op de website van Dustin home geven bezoekers de mogelijkheid de website van Dustin home te verlaten. De gelinkte websites vallen niet onder de controle van Dustin home en Dustin home is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de inhoud in de links op deze websites. Dustin home verschaft deze links uitsluitend om de websites gemakkelijker vindbaar te maken en het verschaffen van een link betekent niet dat Dustin home het eens is met de desbetreffende website.

19. Geschillen

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr

20. Overig

Dustin home is niet aansprakelijk voor omstandigheden buiten de macht van Dustin home, zoals oorlogshandelingen, rellen of opstanden, extreme weersomstandigheden, verstoring van de openbare verbindingen, import- of exportbepalingen, veranderingen in wet- en regelgeving of in de interpretatie daarvan, overheidshandelen, staking, uitsluiting, blokkade of andere arbeidsgeschillen, brand, explosies of andere ongevallen.

Dustin home houdt het recht alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen, technische specificaties en productaanbiedingen zonder voorafgaande mededeling aan de klant te wijzigen. Deze wijzigingen gelden echter niet voor reeds gesloten koopovereenkomsten.

Informatie en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud van druk- en typefouten, onjuistheden in de vermelde technische specificaties, prijsstijgingen van de leverancier en voor uitverkoop.

De informatie die beschikbaar is op de website van Dustin home vormt geen verbintenis van toepasselijkheid, geschiktheid of garantie anders dan rechtstreeks en schriftelijk aan de klant gemeld. Lopende aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Dustin home houdt te allen tijde het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.

21. Problemen met uw product

In geval van een defect aan uw Dustin-product, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de klantenservice van Dustin home. U kunt onze klantenservice bereiken op telefoonnummer 088-011 82 00, of door een bericht via uw klantaccount.

22. Contact met ons opnemen

Dustin Netherlands B.V.
Postadres: Postbus 2625, 3800GD Amersfoort
Bezoekadres: Standaardruiter 8, 3905PW Veenendaal
Nummer klantenservice van Dustin home: 088-011 82 00
E-mail: [email protected]
Registratienummer: 060 889 74
Btw-nummer: NL807448461B01