Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Consumenten
Van toepassing vanaf 2024-04-10

Bij aankoop als consument bij Dustin Netherlands B.V. valt u onder het dwingend consumentenrecht zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

1. Toepasselijkheid

Dustin home’s Algemene Verkoopvoorwaarden voor Consumenten van Dustin home (deze “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen door consumenten op de website van Dustin home, vanaf bovengenoemde datum en vervangen alle eerder gepubliceerde algemene verkoopvoorwaarden van Dustin home voor consumenten. Bij een bestelling als zakelijke klant zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bedrijven van toepassing.

2. Productinformatie

De op de website van Dustin home gepresenteerde producten vertegenwoordigen het gewone assortiment van Dustin home. In geval van discrepantie tussen de voorwaarden, productinformatie of prijzen vermeld op de website van Dustin home en in andere communicatie, is de informatie op de website leidend voor zover het toepasselijk recht niet anders bepaalt.

Algemene informatie over de producten op de website van Dustin home (waaronder informatie over de kenmerken en functie van een product) wordt verstrekt op de desbetreffende productpagina. Dustin home verwijst naar de handleiding van het product, of naar elke fabrikant voor meer informatie.

3. Prijzen en vracht

De actuele prijzen van de producten zijn beschikbaar op de website van Dustin home, die in real time wordt bijgewerkt. De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Dustin home heeft het recht om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Tussen Dustin home en de klant geldt de overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzendkosten zullen worden toegevoegd aan alle leveringen. De totale verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenproces, waar de beschikbare verzendopties en -kosten voor de verschillende verzendmethoden worden getoond.

Meer informatie over de verzendkosten is hier beschikbaar.

4. Betalingsvoorwaarden

Als klant weet en accepteert u dat een aankoop via de website van Dustin home een betaalverplichting met zich meebrengt.

U kunt betalen met uw betaalkaart, een overboeking via iDEAL doen of direct betalen via uw bank. U kunt er ook voor kiezen om op factuurbasis of in termijnen/op rekening te betalen.

Betalingen in termijnen of op rekening worden verzorgd door Klarna Bank AB (publ). Klarna Bank AB (publ) is in deze gevallen ook verantwoordelijk voor de kredietbeoordeling, melding en ontvangst van de betaling. Houd er rekening mee dat vorderingen in deze gevallen worden overgedragen aan Klarna Bank AB (publ) en dat een betaling enkel kan worden uitgevoerd aan Klarna Bank AB (publ) via het rekeningnummer dat op de factuur wordt vermeld. Bij betaling op factuurbasis/in termijnen kan er een kredietbeoordeling worden uitgevoerd.

Als u te laat betaald worden er aanmaningskosten en rente in rekening gebracht, zoals beschreven in de voorwaarden voor betaling op factuurbasis en termijnen/betalen op rekening van Klarna Bank AB (publ).

Meer informatie over de betalingsvoorwaarden is hierbeschikbaar.

5. Bestelling, order- en verzendbevestiging

Nadat u de producten die u wenst te kopen in de winkelwagen heeft geplaatst, heeft u de mogelijkheid om verder te gaan met de bestelling. In de bestelstroom is er een mogelijkheid om, onder andere, de leveringsmethode en de betalingsmethode te selecteren. Aan het einde van de bestelstroom wordt een overzicht van uw bestelling en het totaal te betalen bedrag, inclusief verzendkosten, getoond. Indien u kiest voor betaling met Klarna, kunt u vervolgens op "Ga naar de kassa" klikken om in de volgende stap te kiezen hoe u wilt betalen en uw aankoop te bevestigen door op "Betaal mijn bestelling" te klikken. Als u ervoor kiest om direct bij het afrekenen met een kaart te betalen, wordt u gevraagd om uw kaartgegevens in te vullen en uw bestelling te bevestigen door op "Voltooi bestelling" te klikken. Ongeacht de betaalwijze hebt u een bindende bestelling (offerte) gedaan wanneer u op "Betaal mijn bestelling" hebt geklikt, wat betekent dat u zich ertoe verbindt de geselecteerde producten te betalen.

Wanneer u een bestelling plaatst, wordt per e-mail een orderbevestiging gestuurd met als onderwerp "Bedankt voor uw bestelling". Deze bevestiging vormt informatie over de inhoud van de bestelling. In verband met de verzending van de bestelling vanuit de opslagruimte van Dustin home ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail met als onderwerp "Uw bestelling is onderweg". Een bindende overeenkomst tussen de partijen komt tot stand op het moment dat de verzendbevestiging aan de klant wordt verzonden.

Wanneer u een aankoop doet bij Dustin home zullen wij u vragen deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren en te bevestigen dat u Dustin home’s privacy beleid heeft gelezen zoals hieronder beschreven. Door de voorwaarden te accepteren, verplicht u zich tot volledige naleving van de voorwaarden en accepteert u dat deze van toepassing zijn op uw aankoop.

Er wordt niet verkocht aan personen die onder wettelijke voogdij staan of jonger zijn dan 18 jaar.

6. Wijzigen en/of annuleren van de bestelling

U kunt uw bestelling kosteloos wijzigen tot het moment dat het pakket door Dustin home is verzonden. Wij hebben uw bestelling verzonden wanneer u onze verzendbevestiging heeft ontvangen. Wijzigingen in uw bestelling kunt u telefonisch doorgeven aan de afdeling bestellingen op 088-011 82 00, of per e-mail aan [email protected]. Na verzending van uw bestelling kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Let op: als u uw bestelling vooruitbetaalt, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

Naast artikel 8 kunt u uw bestelling kosteloos annuleren totdat de zending de opslagruimte van Dustin home heeft verlaten. Uw annulering dient uiterlijk te zijn door ons op de dag voordat u onze verzendbevestiging heeft ontvangen. Een annulering dient per e-mail aan Dustin home te worden doorgegeven aan [email protected]. Wij sturen u een bevestiging per e-mail van onze tijdige ontvangst van uw annulering. Indien de bestelling door Dustin home is verzonden, mag Dustin home de kosten van niet afgehaalde pakketten en eventuele andere kosten die Dustin home door de annulering heeft moeten maken, aan u in rekening brengen.

7. Levering

Een bestelling van een product dat op voorraad is en door Dustin home voor 16:30 uur op een werkdag wordt ontvangen, wordt in de regel nog dezelfde dag verzonden.

Een levertijd van 1-2 dagen in de webwinkel betekent dat Dustin home de goederen normaal gesproken binnen 2 dagen na bestelling kan verzenden. Voorraadstatus "Artikel niet op voorraad" betekent dat het product een langere levertijd kan hebben. Indien een levering vertraging oploopt, zal Dustin home u hiervan op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het door u opgegeven e-mail adres. Er wordt ook informatie verstrekt over de nieuwe levertijd. U heeft het recht om de aankoop kosteloos te annuleren indien u de nieuwe voorgestelde levertijd niet accepteert, door contact op te nemen met Dustin home op 088-011 82 00.

Uw bestelling wordt thuis afgeleverd of op het dichtstbijzijnde servicepunt als het pakket minder dan 23 kg weegt. Pakketten tussen 23 en 31,5 kg worden achtergelaten bij een postterminal of een transportbedrijf. Goederen die meer dan 31,5 kg wegen, worden achtergelaten bij een vrachtterminal. Houdt u er rekening mee dat bestellingen niet bij Dustin home kunnen worden afgehaald. In de regel worden geen deelleveringen gedaan, maar Dustin home behoudt zich het recht voor om, indien nodig, deelleveringen te doen (bijvoorbeeld als een van de bestelde producten niet op voorraad is bij de winkelier).

Als het pakket door u moet worden afgehaald, ontvangt u een bericht met informatie over waar en wanneer het pakket beschikbaar zal zijn. Dustin home draagt het risico voor het product totdat het bij u is afgeleverd.

Levering kan alleen plaatsvinden binnen Nederland. Helaas kunnen wij geen goederen leveren in de Caribische delen van Nederland.

Niet afgehaalde pakketten kunnen door Dustin home worden belast met een bedrag om de verzend- en administratiekosten van Dustin home te dekken. Let op: als u uw bestelling intrekt en het product wilt retourneren, moet u eerst het product ophalen en het vervolgens retourneren volgens deze voorwaarden.

Meer informatie over de levering is hier beschikbaar.

8. Herroepen van uw bestelling

Bij het doen van een bestelling bij Dustin home heeft u als consument in sommige gevallen het om deze te herroepen op de wijze zoals is bepaald in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek("het herroepingsrecht"). Dit houdt in dat u het recht heeft om af te zien van uw aankoop door dit binnen 14 dagen na de dag waarop u de goederen fysiek in bezit heeft genomen ("de herroepingstermijn") aan Dustin home kenbaar te maken of een kennisgeving daarvan te sturen.

U heeft het recht de goederen te onderzoeken voor zover dat nodig is om de kenmerken of de functie van het product vast te stellen. U kunt echter verplicht zijn Dustin home te vergoeden voor waardevermindering van de goederen, indien de goederen meer werden gebruikt of gehanteerd dan nodig was om de kenmerken of functie vast te stellen. Een dergelijke vergoeding kan mogelijk oplopen tot de totale prijs van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een overeenkomst die betrekking heeft op een verzegelde audio- of video-opname of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken. Verzegeling heeft ook betrekking op technische verzegeling (bijv. serienummer). Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op software die u hebt gedownload, mits u hebt ingestemd met het ontvangen van de download en ons hebt erkend dat u door het downloaden van de software niet langer een herroepingsrecht hebt. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor verzegelde producten die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne, zoals on-ear en in-ear headsets, niet geschikt zijn om te worden teruggenomen en waarvan de verzegeling is verbroken.

Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient u als klant contact op te nemen met Dustin home, bij voorkeur via My Account/Order History op de website van Dustin home en daar een opdracht aan te maken voor het verkrijgen van een retournummer. Het retournummer is bedoeld voor identificatie en administratie van de terugname. U mag Dustin home ook informeren door het EU modelformulier in te vullen en dit aan Dustin home toe te sturen. Het model formulier kunt u hier vinden. Het formulier dient u te sturen aan Dustin Netherlands B.V. op het adres dat hierna in artikel 11 is weergegeven. Indien u Dustin home van te voren niet op de hoogte stelt van uw retournering en u geen retournummer vermeldt bij het terugzenden, wordt uw retourzending niet in behandeling genomen.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht dient u de goederen binnen 14 dagen na de datum waarop de herroepingsverklaring is ingediend of aan Dustin home is toegezonden, aan Dustin home terug te zenden. Dustin home behoudt zich het recht voor om geen kosten voor het terugsturen in rekening te brengen of om deze kosten in mindering te brengen (zie artikel 11 voor meer details).

Het bedrag dat u voor de goederen heeft betaald, exclusief de oorspronkelijke vrachtkosten, wordt terugbetaald uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Dustin home de herroepingsverklaring heeft ontvangen, mits Dustin home binnen die termijn de goederen heeft ontvangen, of een ontvangstbewijs waaruit blijkt dat de goederen zijn teruggezonden. De terugbetaling kan op een andere wijze geschieden dan op de wijze waarop de betaling is geschied.

9. Recht om de bestelling terug te sturen

Voor goederen uit het gewone assortiment van Dustin home, aanvaardt Dustin home teruggave voor volledige terugbetaling van het door u betaalde bedrag, tot 14 dagen na factuurdatum. Om het recht op teruggave uit te oefenen, mogen de goederen niet geopend, gebruikt of vernietigd worden.

10. Klacht

Bij ontvangst van de levering dient u de producten te controleren om er zeker van te zijn dat zij geen gebreken vertonen, naar behoren werken en de verwachte kenmerken bezitten.

Om aanspraak te kunnen maken op het feit dat een product gebrekkig is, dient u een klacht in te dienen bij Dustin home binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat het gebrek werd ontdekt of ontdekt had moeten worden. In geval van een klacht neemt u contact op met Dustin home, bij voorkeur via Mijn Account/Ordergeschiedenis op de website van Dustin home en maakt u een retourformulier aan voor het verkrijgen van een retournummer. Het doel van het retournummer is om de identificatie en administratie van de terugkoop te vergemakkelijken. Houd er rekening mee dat het ontvangen van een retournummer niet betekent dat Dustin home de klacht heeft goedgekeurd. Het product moet daarna worden geretourneerd. Het retournummer is 14 dagen geldig gedurende welke periode het product bij Dustin home aanwezig dient te zijn.

Wanneer het product is geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal Dustin home u schadeloosstellen door het gebrek te herstellen, door eventueel ontbrekende zaken of onderdelen te leveren, door vervangende goederen te leveren of door (een evenredig deel van) de aankoopprijs (inclusief eventuele andere kosten) terug te betalen. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk geschieden en niet later dan 14 dagen nadat Dustin home het product van u heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat u recht heeft op reclame.

Dustin home behoudt zich het recht voor om het geretourneerde product te inspecteren en de door u opgegeven foutomschrijving te valideren. Daarom is het belangrijk dat u een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving geeft. Indien Dustin home constateert dat het product niet defect is op een wijze die onder de aansprakelijkheid van Dustin home valt (bijvoorbeeld als gevolg van een externe impact), dient u Dustin home te betalen voor de gemaakte kosten voor testen en vrachtvervoer, ter dekking van de kosten van Dustin home voor de retourzending.

11. Retouren

Teruggestuurde goederen (wegens gebruik van het herroepingsrecht, een klacht of het recht op retour) dienen in de originele verpakking of in een andere aanvaardbare duurzame verpakking, en goed verpakt in een buitenverpakking (bijvoorbeeld een bruine golfkartonnen doos) teruggestuurd te worden. Transportschade door ondeugdelijke verpakking zal aan u worden doorberekend en u dient deze schade te betalen. Het uitgegeven retournummer dient duidelijk te worden aangegeven op de buitenverpakking. Indien u het retournummer niet vermeldt op de buitenverpakking, wordt uw retournering niet in behandeling genomen.

Bij de uitoefening van het herroepingsrecht, het recht op terugzending of wanneer u een klacht indient en Dustin home geen adreskaart aan u heeft toegezonden, bent u verantwoordelijk voor de kosten van de terugzending en bent u aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van het product totdat dit product ons heeft bereikt.

Wanneer een retourzending geschiedt met een door Dustin home toegezonden adreskaart, neemt Dustin home in eerste instantie de transportkosten voor haar rekening en draagt zij het risico voor de goederen vanaf het moment dat u deze bij het verzendpunt heeft afgegeven. Dustin home mag de transportkosten in mindering brengen op de aan u verschuldigde terugbetaling, bijvoorbeeld wanneer Dustin home zich dit recht behoudt wanneer u uw recht op herroeping uitoefent (zie artikel 8). Indien een klacht echter wordt goedgekeurd, ontvangt u een vergoeding voor de vrachtkosten.

Retourzendingen worden naar het volgende adres gestuurd:
Dustin NL B.V.
Attentie: Afdeling Retouren
Standaardruiter 8
3905 PW Veenendaal
Meer informatie over retourzendingen is hier beschikbaar.

12. Transportschade

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van de levering controleert of de geleverde producten niet beschadigd zijn. Indien uw pakket beschadigd is, vraag dan de vervoerder de schade op de leveringsbon te noteren of weiger het pakket in ontvangst te nemen. Indien er sprake is van verborgen transportschade, die redelijkerwijs alleen kan worden ontdekt bij het openen van de productverpakking, verwachten wij van u dat u ons bij ontdekking hiervan op de hoogte stelt. Eventuele transportschade met betrekking tot producten die u niet geweigerd heeft in ontvangst te nemen, dient u bij ontdekking direct te melden bij Dustin home op 088-011 82 00.

13. Garantie

De garantieperiode verschilt per product en wordt gespecificeerd in de productinformatie van elk product. Garantiegevallen worden verschillend behandeld, afhankelijk van de aard van de goederen. In sommige gevallen wordt de garantie afgehandeld door de fabrikant of door een door de fabrikant geautoriseerde reparateur. In andere gevallen worden garantiegevallen rechtstreeks door Dustin home afgehandeld. Neem bij twijfel hierover contact met ons op voor informatie over de garantieprocedure die geldt voor het product waarin u geïnteresseerd bent alvorens het aan te schaffen.

Dustin home geeft geen verdere garanties die verder gaan dan de respectievelijke door de fabrikant gespecificeerde garantievoorwaarden.

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Dustin home wegens gebreken aan goederen, vertragingen of schade is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Aanvullende rechten voor u als klant kunnen worden gegeven door de respectievelijke eigen garanties van de fabrikant gericht aan de eindklant.

Dustin home is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade (zoals productieverlies of gederfde winst) of andere schade als gevolg van onmogelijkheid of moeilijkheid om computers of informatie te gebruiken die niet te wijten is aan tekortkomingen in de instructies, voor verlies van gegevens of gederfde winst in verband met het gebruik van informatie of software beschikbaar op de website van Dustin home. Dustin home is ook niet aansprakelijk voor gebreken in de digitale inhoud of digitale diensten indien u niet in redelijke mate meewerkt met Dustin home bij het oplossen van problemen.

15. Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning en gebruikersondersteuning heeft Dustin home het recht u door te verwijzen naar de respectievelijke fabrikant van het product en, indien van toepassing, naar de betalingsondersteuning van de derde zakelijke partij. Het telefoonnummer van de betreffende fabrikant/leverancier staat vermeld op de website van Dustin home Customer Service/Contact/Who do I contact. Houdt u er rekening mee dat de ondersteuning voor sommige fabrikanten in het Engels kan zijn en dat in sommige gevallen ondersteuning alleen via e-mail of websites wordt gegeven. Dustin home kan geen ondersteuning bieden voor producten.

16. Klantaccount

Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor klantaccounts op de website van Dustin home zullen zodanig worden behandeld dat de informatie niet bekend wordt gemaakt aan onbevoegden. Door uw inloggegevens aan een ander te geven bevestigt u daarbij dat deze persoon het recht heeft bestellingen te plaatsen op uw naam, en dat u aansprakelijk bent jegens Dustin home voor de betaling van deze bestellingen. Indien u vermoedt dat iemand onbevoegde toegang heeft tot uw inloggegevens, dan dient u Dustin home daar onverwijld van in kennis te stellen en uw wachtwoord te wijzigen.

De volledige voorwaarden voor een account op de website van Dustin home worden beschreven in de Voorwaarden voor een Dustin home-account.

17. Persoonlijke gegevens

Informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vindt u in de Dustin home's privacybeleid.

18. Gebruiksrecht op software

Alle software die toegankelijk is om af te halen van Dustin home's website is auteursrechtelijk beschermd werk van de respectievelijke fabrikant. Bij aankoop van software krijgt u als klant geen ander recht hierop dan wat volgt uit de speciale voorwaarden/licentieovereenkomsten die bij de software horen.

19. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van Dustin home's website is eigendom van Dustin Netherlands B.V. of haar licentiegever. De informatie wordt beschermd door het handelsrecht en wetten met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, wat inhoudt dat handelsmerk, bedrijfsnaam, productnaam, foto's en grafisch ontwerp, lay-out etc. niet mogen worden gekopieerd of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin home.

Afdrukken of andere kopieën van materiaal zijn toegestaan voor eigen, privé, niet-commercieel gebruik. Het is verboden om materiaal of delen daarvan te kopiëren, op te slaan of op enigerlei andere wijze te verveelvoudigen, te bewerken, te wijzigen, door te sturen, over te dragen, op andere wijze te gebruiken of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin home.

20. Links naar websites van derden

Links op de website van Dustin home stellen bezoekers in staat de website van Dustin home te verlaten. De gelinkte websites worden niet gecontroleerd door Dustin home en Dustin home draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op dergelijke websites of de inhoud van de links op dergelijke websites. Dustin home stelt deze links enkel ter beschikking om het vinden van de websites te vergemakkelijken en het plaatsen van een link betekent niet dat Dustin home de website in kwestie goedkeurt.

21. Herexport

De Klant mag geen goederen die onder of in verband met deze Overeenkomst zijn geleverd, direct of indirect verkopen, exporteren of herexporteren naar de Russische Federatie of voor gebruik in de Russische Federatie, indien deze onder het toepassingsgebied van Artikel 12g van de Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad vallen. Elke overtreding van deze verplichting vormt een wezenlijke tekortkoming die Dustin het recht geeft om de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden en om passende maatregelen te treffen.

22. Overige

Dustin home is niet aansprakelijk voor omstandigheden die buiten de macht van Dustin home liggen, zoals oorlogsachtige gebeurtenissen, rellen of opstanden, extreme weersomstandigheden, storingen in openbare verbindingen, import- of exportvoorschriften, wijzigingen in wetten en voorschriften of in de interpretatie daarvan, handelingen van autoriteiten, staking, uitsluiting, blokkade of andere arbeidsconflicten, brand, explosies of andere ongevallen.

Dustin home behoudt zich het recht voor om alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen, technische specificaties en productaanbiedingen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn echter niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten.

Informatie en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud van redelijkerwijs aanwijsbare druk- en tikfouten, onjuistheden in opgegeven technische specificaties, prijsverhogingen van de leverancier en uitverkoop.

De informatie die beschikbaar is op de website van Dustin home vormt geen toezegging van toepasselijkheid, geschiktheid of garantie anders dan wanneer dit rechtstreeks schriftelijk aan de klant wordt verklaard. Huidige aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, indien niet anders vermeld. Dustin home behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

23. Geschillen en consumentenklachten

Mocht uw Dustin home-product defect zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Dustin home. U kunt onze klantenservice bereiken op telefoonnummer 088-011 82 00, via de chatfunctie op onze website of door een melding via uw klantenaccount. Informatie over hoe u een klacht indient via uw klantenaccount vindt u hier.

Indien u na het contact met de klantenservice nog steeds niet tevreden bent kunt u zich wenden tot de Geschillen Commissie Consumentenzaken. De Geschillen Commissie Consumentenzaken is een alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie via welke Dustin home zich heeft verplicht geschillen op te lossen en Dustin home heeft een beleid om haar aanbevelingen op te volgen. U kunt hier uw klacht indienen.

U kunt ook gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, waartoe u hier toegang hebt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

24. Neem contact met op met Dustin home

Dustin Netherlands B.V.
Postadres: Postbus 2625, 3800GD Amersfoort
Bezoekadres: Standaardruiter 8, 3905PW Veenendaal
Dustin home customer service nummer: 088-011 82 00
E-mail: [email protected]
KvK nummer: 06088974
Btw-nummer: NL807448461B01