Duurzame schermtijd – voor mens en milieu

Duurzaam schermgebruik behelst de volledige levensduur van het beeldscherm, maar gaat ook over de gebruiker van het scherm die zich goed moet voelen tijdens het gebruik. Hier volgen enkele belangrijke punten die gunstig zijn voor zowel medewerkers als milieu.

Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om de milieubelasting te beperken wanneer u een beeldscherm koopt. Het meest concrete is kijken welke energie-efficiëntie het scherm heeft volgens de schaal van het Europese energie-etiket. Die loopt van A–E, waarbij A het beste is en E het slechtste. Een groter scherm verbruikt naar alle waarschijnlijkheid meer energie dan een kleiner exemplaar, maar kan toch een betere markering hebben als het efficiënter met energie omgaat.

TCO en Energy Star zijn twee andere markeringen om op te letten wanneer u de best mogelijke milieuprestaties wilt. TCO is een duurzaamheidscertificering met sociale en milieu-eisen, waarbij ook gezondheid en veiligheid belangrijke aspecten zijn. De eisen worden gebaseerd op de volledige levensduur van het product en worden voor de certificering onafhankelijk geverifieerd. Het Energy Star-label is gebaseerd op het feit dat het product moet bijdragen aan een significante energiebesparing en het energieverbruik moet meetbaar zijn en getest worden in een door het EPA goedgekeurd laboratorium.

Het juiste scherm voor de juiste taak

Welk scherm of welke schermen een medewerker nodig heeft, kan per geval verschillen. Sommigen willen een groot scherm, anderen hebben drie schermen nodig en weer anderen werken misschien het liefst met alleen het scherm van hun laptop. Het is belangrijk om de vraag leidend te laten zijn, zodat de medewerker niet een te groot scherm of onnodig veel schermen heeft.

Een groter scherm betekent een hoger energieverbruik, maar mogelijk ook een grotere kans op nekklachten. Hoe groter het scherm is, hoe verder weg u moet zitten. Dit om te voorkomen dat u te veel met uw hoofd beweegt wanneer u op het scherm kijkt. Als u meer dan één scherm hebt, ontstaat een ander probleem. Onze ogen zijn gevoelig voor contrasten en ze worden belast wanneer we onze blik van het lichte oppervlak van het ene scherm over de donkere rand (die de meeste schermen hebben) naar het volgende lichte oppervlak laten gaan. Wanneer u meerdere schermen nodig hebt, kunt u deze belasting verminderen door een scherm met een lichte rand (of helemaal geen rand) te kiezen, in plaats van één met een donkere rand.

Stand-by is voldoende

Wat betreft het milieu is het lange tijd een stokpaardje geweest om computer en scherm uit te zetten. Maar het feit is dat zo lang het scherm op stand-by staat, het energieverbruik verwaarloosbaar is. Bij een modern beeldscherm ligt dat meestal onder 0,5 W. Als het scherm al die tijd dat u niet werkt op stand-by staat, betekent dat ruim 3 kWh per jaar, wat overeenkomt met nauwelijks 50 gram CO2-equivalenten voor in Zweden opgewekte elektriciteit. Een ingeschakeld scherm verbruikt 20–30 W. Zorg daarom dat de spaarstand van het scherm geactiveerd wordt zodra u de computer niet gebruikt. En als u toch de instellingen aan het aanpassen bent, kunt gelijk de helderheid lager zetten. De meeste schermen worden namelijk geleverd met de helderheid ingesteld op 100 procent, wat niet goed is voor de ogen, noch voor het milieu. Het juiste niveau hangt af van het scherm, omgevingslicht en persoonlijke voorkeur, maar komt meestal terecht op 40–75 procent.

Hergebruik bespaart het meeste

Gedurende de levensduur van het beeldscherm, is het de productie zelf die de meeste energie kost. Daarom is het zeer gunstig voor het milieu – en de portemonnee – als bedrijven die hun schermen gaan vervangen, hun oude inleveren voor hergebruik in plaats van voor recycling. In 2018 kon 90 procent worden hergebruikt van de 83.000 producten die via het inzamelingsprogramma van Dustin werden ingebracht. Dat komt overeen met een CO2-besparing die gelijkstaat aan alle transporten en dienstreizen van Dustin bij elkaar.

Zo werkt u ergonomisch achter het scherm

  • U moet zo zitten dat u met de voeten bij de vloer kunt en met de heupen het liefst in een grotere hoek dan 90 graden.
  • Uw onderarmen moeten op het bureau kunnen rusten met de ellebogen in een hoek van 90 graden en bij het typen houdt u uw ellebogen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het lichaam.
  • De bovenkant van het beeldscherm moet op dezelfde hoogte staan als uw ogen en het scherm moet op 90–100 cm van de ogen staan (uitgaand van een 24inch-scherm).
  • De 20-20-20-regel: om de oogspieren goed te bewegen, moet u om de 20 minuten focussen op iets op een afstand van minimaal 20 voet (een kleine 7 meter), gedurende 20 seconden.

Bron: Karin Rahmner ergonomist en fysiotherapeut bij Previa.

23 april 2020

Start een podcast – dit is hoe je dat precies doet

Wil je beginnen met podcasts? Wij hebben alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan.

4 slimme gadgets om op afstand te werken

Hierbij een lijst met dingen die helpen om te ontsnappen aan dit scenario en sneller, ergonomischer en beter thuis te werken.